مرور اصطلاحنامه جامعه‌ روستايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
وضع حمل - آداب و رسوم - فلکلور - لهجه

اورازان

[منبع الکترونیکی] : وضع حمل - آداب و رسوم - فلکلور - لهجه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد؛ مترجم: سیمین دانشور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , جامعه‌ روستايي‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , لهجه‌ ها + , روستا ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا پورمحمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , جامعه‌ روستايي‌ , کلان شهر ها , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , نظام شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد

بررسي ميزان رضايت اعضا از عملكرد اقتصادي و اجتماعي تعاونيهاي روستايي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ثابت ديزاوندي و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , جامعه‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم صدقیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ روستايي‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , بهداشت‌ , مديريت روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

چين , توسعه يافتگي , جامعه‌ روستايي‌ , کارآفريني , کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سکینه رودباركي، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , سطح‌ زندگي‌ , فرهنگ‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشته حجتي كرماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , فرهنگ‌ روستايي‌ , سرمايه فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید محمدی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , فقر اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , فقر اقتصادي‌ , خدمات‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه كوچكي نژاد، مهدي رمضان زاده لسبويي، جعفر معصوم پورسماكوش، احدالله فتاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كرمانشاه , جامعه‌ روستايي‌ , بهداشت‌ , ارتقاء كيفيت زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31