مرور اصطلاحنامه زنان‌ خانه‌ دار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خانه‌ داري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهسا رضایی مقدم، لادن رضی کردمحله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ خانه‌ دار , بازيافت‌ زباله‌ , بهره وري‌ , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حميد كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , زنان‌ شاغل , اشتغال‌ زنان‌ , اعتماد به‌نفس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد تقی المدرسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ازدواج‌ و خانواده‌ , زنان‌ خانه‌ دار , تخصص‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فائزه عظيم زاده اردبيلي، زهرا سادات غمامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه‌ داري‌ , زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , زنان‌ شاغل , اشتغال‌ زنان‌ , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ زنان‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , آموزه هاي ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روشنك خدابخش، مصطفي جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , زنان‌ شاغل , نوجوانان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , فرزند پروري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم اوتادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , زنان‌ شاغل , اشتغال‌ زنان‌ , اضطراب‌ , افسردگي‌ , سلامت روان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نازنين هنرپروران، زهرا قادري، كبري قبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , زنان‌ شاغل , الگوها , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , ازدواج‌ , اشتغال‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسرار خانه داري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهري فتحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پاكيزگي , خانه‌ داري‌ , زنان‌ خانه‌ دار , آشپزي , خياطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه نصیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ خانه‌ دار , مديريت‌ مسکن‌ , حق‌ مسکن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم شاهسون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انزواي‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , مسئوليت‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 23