مرور اصطلاحنامه ساختار اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پايگاه‌ اجتماعي‌

(فراداده‌ها)

تحرک‌ اجتماعي‌

(فراداده‌ها)

طبقات‌ اجتماعي‌

(فراداده‌ها)

نقش‌ اجتماعي‌

(فراداده‌ها)

زندگي‌ اجتماعي‌

نخبگان‌

نظم‌ اجتماعي‌

هنجار شکني‌

هنجار هاي‌ اجتماعي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 69
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عمار تميمي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات نص قرآن , ساختار اجتماعي‌ , نو گرايي‌[1] , خرد گرايي‌ , تمدن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا آقایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , اعجاز جامعه شناسي قرآن , ساختار اجتماعي‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدرالدين قپانچي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مسايل كلامي , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , ساختار اجتماعي‌ , نظم‌ اجتماعي‌ , انضباط , اصول‌ فقه‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه

تاریخ و سیاست

[منبع الکترونیکی] : : ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرحیم عیوضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , ساختار اجتماعي‌ , ساختار جمعيتي‌ , سياست‌ مدن‌ , کارگزار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا آقایی، نصرالله نظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي , معارف قرآن , ساختار اجتماعي‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کوروش برارپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلاردشت , ساختار اجتماعي‌ , مديريت‌ , عمران‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن فرهادی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار اجتماعي‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , نظام‌ هاي‌ فرهنگي‌ , فساد اداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزشها، رابطه ها، ساختار

چارچوبی مفهومی

[منبع الکترونیکی] : ارزشها، رابطه ها، ساختار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید پسران قادر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , ساختار اجتماعي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ ارزش‌ , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر فرهنگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار اجتماعي‌ , اداره‌ امور عمومي‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , ساختار اداري‌ , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , فناوري‌ , فرهنگ سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر اعتباریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار اجتماعي‌ , ديوان‌ سالاري‌ , ساختار اداري‌ , بروكراسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 69