مرور اصطلاحنامه آواشناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آواشناسي‌ آزمايشگاهي‌

(فراداده‌ها)

آواشناسي‌ توليدي‌

(فراداده‌ها)

آواشناسي‌ شنيداري‌

(فراداده‌ها)

آوانگاري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 55
 آواشناسی، واجشناسی و فرآیندهای آوایی  زبان ترکی آذربایجانی

سس بیلگی سی درسلری

[منبع الکترونیکی] : آواشناسی، واجشناسی و فرآیندهای آوایی زبان ترکی آذربایجانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهپور نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آواشناسي‌ , واج‌ شناسي‌ , زبان ترکي آذربايجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگرشی بر نظام اوایی زبان

آوا شناسی

[منبع الکترونیکی] : نگرشی بر نظام اوایی زبان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , آواشناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

همراه با تشریح شاخصه های زنجیره ای و زبر زنجیری

سیری در آواشناسی - فونتیک

[منبع الکترونیکی] : همراه با تشریح شاخصه های زنجیره ای و زبر زنجیری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آواشناسي‌ , زبان‌ انگليسي‌ , فونتیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رابطه معناشناسی با آواشناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود شکیب انصاری، مهدی داغله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , معني‌ شناسي‌ , واج‌ شناسي‌ , هجا , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هندسه آوایی تلاوت قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ستوده نیا، حسن فروغی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صوت , علوم قرآني , آواشناسي‌ , تلاوت‌ قرآن‌ , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل خوش منش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ پذيري قرآن , زبان قرآن , صوت , آواشناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ساخت زبان فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد ابومحبوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آواشناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , معني‌ شناسي‌ , دستور زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو فرشيدورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آواشناسي‌ , دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آواشناسي ، واجشناسي و فرآيندهاي آوايي زبان تركي آذربايجاني

سس بيلگي سي درسلری

[منبع الکترونیکی] : آواشناسي ، واجشناسي و فرآيندهاي آوايي زبان تركي آذربايجاني

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهپور نوروزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آواشناسي‌ , واج‌ شناسي‌ , زبان ترکي آذربايجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آواشناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی محمد حق شناس

موضوعات :

زبان شناسی , آواشناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 55