مرور اصطلاحنامه ابهام‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 19
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نریمانی، معصومه ملکشاهی فر، نادر محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , مشکلات‌ ارتباطي‌ , مهارت‌ , منزوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي پورنامداريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , غزل‌ , عاطفه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مثنوي و نظريه ادبي معاصر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شيرين دخت دقيقيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ معاصر , مثنوي‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نماد , تمثيل‌ (ادبيات‌) , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ابهام و دوگانگي در مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جليل مسعودي فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , نشانه‌ , نماد , ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , نقيضه‌ پردازي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرجس خدايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشونت , ابهام‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , خرد گرايي‌[2] , آنتروپي , هرمنوتيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم قوام، احمد سنچولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , شعر آزاد[1] , شعر معاصر , مجاز مرسل‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ابهام در شعر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود سجادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , شعر آزاد[1] , شعر سپيد , شعر معاصر , شعر نيمايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صور ابهام در غزلیات حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ایرانفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , ايهام‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين حسن پورآلاشتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , سبک‌ هندي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين آذرپيوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , گشتار (زبان‌ شناسي‌) , ارتباط کلامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 19