مرور اصطلاحنامه بازآفريني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20

فلسفه زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلیام پ. آلستون؛ مترجم: نادر جهانگیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , احياي‌ زبان‌ , بازآفريني‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اریخ اوثرباخ؛ مترجم: سعید ارباب شیرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازآفريني‌ , کهن‌ الگو + , نقد ادبي‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلی یزدان پناه، مجتبی حسینعلی پور، صالح محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازآفريني‌ , تصميم‌گيري‌ , مديريت راهبردي , مديران , خلاقيت , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدهادي صادقي، محمود قنادان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , بازآفريني‌ , کارآفريني , دانشگاهها , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود احيايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , بازآفريني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , افسانه‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر پايور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازآفريني‌ , آثار ادبي‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , بازآفريني‌ , نشانه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حکايت‌ + , مثنوي‌ , نماد , گفتگو , مثنوي معنوي(كتاب) , داستان پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل جنتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازآفريني‌ , ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , مترجمان‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جرقه در جنگل تاریک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهنام باوندپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازآفريني‌ , زبان‌ شناسي‌ , نماد گرايي‌ , شعر , هنر[1] , اسطوره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن عابديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , بازآفريني‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20