مرور اصطلاحنامه رمز گشايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ باستان‌ , خط ميخي‌ , رمز گشايي‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رمزنگاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامین غرباء، امید مهدی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز گشايي‌ , رمز گشايي‌ , رمزنگاری

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن رضایی باغ بیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , رمز گشايي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , کتيبه ها , نهاية الأرب (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رمزگشایی سمبول های افسانه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز گشايي‌ , نماد , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , افسانه‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , قصه‌ هاي‌ پريان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز اتوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز گشايي‌ , اسطوره‌ها , نقد اسطوره‌ اي‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , دين‌ زردشت‌ , رويين تني , آتش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نصراصفهاني، حافظ حاتمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز گشايي‌ , نشانه‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر عرفاني‌ , نماد , نماد گرايي‌ , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقدمه ای بر حمله علیه IIS

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: امیرحسین شریفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز گشايي‌ , اينترنت , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصراصفهاني محمدرضا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز , رمز گشايي‌ , نماد , عرفان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيده مريم روضاتيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز گشايي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , قصه‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.