مرور اصطلاحنامه روش‌ هاي‌ ترجمه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

روش‌ غير مستقيم‌

(فراداده‌ها)

روش‌ مستقيم‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیرین پورابراهیم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , ترجمه‌ها , استعاره‌ , طرحواره‌ , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد محدثى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , سبک‌ ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روش ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد محدثی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌ , ترجمه‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مراحل ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل فقیه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , سبک‌ ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌ , معادل‌ يابي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , سبک‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گفتار در ترجمه پذیری شعر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام مقدادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصول و روش ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوجین.آ. نایدا؛ مترجم: فریدون بدره ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انجيل , ترجمه‌ , ترجمه‌ دستوري‌ + , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , زبان‌ فارسي‌ , مقولات‌ دستوري‌ , ترجمه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طریقه - ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجدالعلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , زبان‌ عربي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ترجمه‌ها , بلاغت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد کامیابی مسک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , سبک‌ ترجمه‌ , تحليل‌ ادبي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تئوری ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران پارسی نژاد شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌ , واژه‌ نامه‌ ها , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در باب مسئله ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردریش نیچه؛ مترجم: ابوتراب سهراب، عباس کاشف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20