مرور اصطلاحنامه زبان‌ رسمي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خوش باطن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , اصطلاحات‌ , دايرة المعارف‌ ها , واژه‌ نامه‌ ها , زبان ترکي آذربايجاني , زبان عاميانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا فريدون نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ رسمي‌ , اطلاعات‌ , شهر هاي‌ سياحتي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , جهانگردي‌ , دين‌ , دامنه , کشور شناسي , پرچم‌ها , پايتخت‌ها , موقعيت جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیروس صالح پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پاكستان , هند , تاريخ‌ هند , زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود شفیقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ فارسي‌ , واژه‌ سازي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , غرب‌ زدگي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله آموزگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ معيار + , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , چاپ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرجام زبان فارسی نیک است

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ع هاشمی حایری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , روابط اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هند , تاريخ‌ هند , زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یونس جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هند , تاريخ‌ هند , زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , دانشگاهها , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقش زبان فارسی در هند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میر منصور شریف حسین قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هند , تاريخ‌ هند , زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , زبان‌ سانسكريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان گویندگان آذربایجان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توفیق سبحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ رسمي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , شعر , گويندگان , زبان ترکي آذربايجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11