مرور اصطلاحنامه زبان‌ روسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 57

رسم الخط زبان روسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوکولووا؛ مترجم: علیرضا عاملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ روسي‌ , خط , چاپ‌ دستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

واژه های ترکی در زبان روسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهپور نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ ترکي‌ , زبان‌ روسي‌ , واژه‌ نامه‌ ها , آموزش‌ زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ابله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فیودور داستایوفسکی؛ مترجم: سروش حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ روسي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ روسي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

برادران کارامازوف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فئودور داستایفسکی؛ مترجم: صالح حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ روسي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ روسي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 واژه های دخیل فارسی در روسی

فرهنگستان

[منبع الکترونیکی] : واژه های دخیل فارسی در روسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌هاي‌ زباني‌ , زبان‌ روسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ بالتي‌-اسلاوي‌ , ادبيات‌ روسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , فرهنگستان‌ ها , ادب‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عدالت در پرانتز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناتالی بابل؛ مترجم: مژده دقیقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ روسي‌ , ادبيات‌ , ادبيات‌ روسي‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه، عملی اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی صلح جو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , زبان‌ بلغاري‌ , زبان‌ روسي‌ , مترجمان‌ , مقولات‌ دستوري‌ , مقولات‌ واژگاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , دو زبانگي‌ + , زبان‌ روسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , فرهنگ‌ نگاري‌ , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد اميري خراساني، مهرانگيز علي نژادمحمدآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوكراين , زبان‌ روسي‌ , گراني‌ , امکانات‌ آموزش‌و پرورش‌ , تحصيل‌ در خارج‌ از کشور , دانشجويان‌ , دانشجويان‌ خارج‌ از کشور , مسکن‌ دانشجويان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , زبان‌ روسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 57