مرور اصطلاحنامه فعل‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 44
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامین عیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , فعل‌ , آموزش‌ زبان‌ , تمرين كردن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دستور تاریخی فعل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن احمد گیوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , فعل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جدول الافعال العربية

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعي از نويسندگان

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تصريف‌ + , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , فعل‌ , جدول‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صالح سليم فاخري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مشتق , مصدر , تصريف‌ + , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , فعل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تصريف الاسماء و الفعال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخرالدين قباوه

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسم‌ , تصريف‌ + , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , فعل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهر خليفه قراضي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسم جنس , جمله هاي اسميه , جمله هاي فعليه , اسم‌ , دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , صفت‌ , فعل‌ , نحو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اعراب الجمل و اشباه الجمل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخرالدين قباوة

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , فعل‌ , نحو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بن جعفر ابن قطاع؛ محقق: احمد عبدالدائم

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسم مصدر , اسم‌ , دستور زبان‌ , زبان‌ عربي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , فعل‌ , نحو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان زاهدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فعل‌ , نشانه‌ شناسي‌ + , صورت‌ گرايي‌ , نقد ادبي‌ , نقد زبان‌ شناختي‌ , زبان فارسي نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زینب محمدابراهیمی، مرضیه فرقانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ معيار + , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , فعل‌ , نظريه‌ حاکميت‌ , آموزش‌ زبان‌ , خارجيان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 44