مرور اصطلاحنامه گزارش‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

گزارش‌ هاي‌ پژوهشي‌

(فراداده‌ها)

گزارش‌ هاي‌ پيشرفت‌ طرح‌ ها

(فراداده‌ها)

گزارش‌ هاي‌ تخصصي‌

(فراداده‌ها)

گزارش‌ هاي‌ سالانه‌

(فراداده‌ها)

گزارش‌ هاي‌ فني‌

(فراداده‌ها)

گزارش‌ هاي‌ گروه‌ هاي‌ اعزامي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 118

گزارشات فصلی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ ها , امور دارايي‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , ماليات‌ ها

عجیب... ولی واقعی!

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانک ادواردز؛ مترجم: شاهرخ فرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ ها , متل‌ , داستانهاي شگفت , شگفتي هاي خلقت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید دیانت پی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ ها , استانداردها , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , مديريت‌ مالي‌ , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرجان مردانی حموله، عزیز شهرکی واحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , گزارش‌ ها , اشتباه‌ , پرستاران‌ , پرستاري‌ , کارکنان‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها , گردهمايي‌ ها , فلسفه‌ اسلامي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , بالکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: گزارش نشست هيأت علمي  كاري WHO

معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشكي

[منبع الکترونیکی] : : گزارش نشست هيأت علمي كاري WHO

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویراستار: محمدرضا محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها , پژوهش‌ , علوم‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدقلی اشتری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , گزارش‌ ها , نيروهاي‌ مسلح‌ , پادشاهان , تاريخ شاهنشاهي , آريايي ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ ها , ارزيابي‌ طرح‌ها , اوقات‌ فراغت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جودیت ویدال هال؛ مترجم: محمدنقی مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ ها , گزارش‌ ها , گزارش نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: تأملاتي در رويكردها و دستاوردهاي مركز رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست جمهوري در دولت نهم

دولت پاسخگو

[منبع الکترونیکی] : : تأملاتي در رويكردها و دستاوردهاي مركز رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست جمهوري در دولت نهم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست جمهوري، معاونت پژوهشي مركز پژوهش و اسناد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ ها , دولت نهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 118