مرور اصطلاحنامه نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدیقه خورشید، حمیده قانع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , بانکداري‌ , تئوري مجموعه فازي , تحليل سلسله مراتبي , بانكداري‌ الكترونيكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهلول عليجاني، رضا دوستان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , استان خراسان جنوبي , مناطق اقليمي , زرشك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن ضياتوانا، شهرام اميرانتخابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط سلسله‌ مراتبي‌ , نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , بازار , تالش , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل كاووسي، فرشاد رحمتي زنجان طلب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , کارآفريني , دانشگاهها , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , سال 1388

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هايده متقي، امين حبيبي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط سلسله‌ مراتبي‌ , شاخص‌ ها , نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , مهندسي ارزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود تقوايي، مجيد گودرزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوشهر , نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ضيايي، سعيد داغستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيشابور , روابط سلسله‌ مراتبي‌ , نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس شفقي، اصغر ضرابي، رحيم بردي آنامرادنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمعيت , نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ سلسله‌ مراتبي‌ , شهرنشيني‌ , نو گرايي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.