مرور اصطلاحنامه نمايه‌ سازي‌[1]

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

نمايه سازي رايانه اي

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ استنادي‌

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ تک‌ مفهومي‌

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ تک‌ واژه‌اي‌

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ دستي‌

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ گردشي‌

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ ماشيني‌

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ همارا

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ واژه‌اي‌

(فراداده‌ها)

نمايه‌ سازي‌ کنترل‌ شده‌

(فراداده‌ها)

ابزارهاي‌ نمايه‌سازي‌

مديريت‌ نمايه‌ سازي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي شهيدي، محسن صديقي، كامران زماني فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رسم‌ الخط , زبان‌ فارسي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , اينترنت , وب‌سايت‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جی. موراتو، جی. لورنس، ج. جنوا، جی. ا. موریرو؛ مترجم: محمدعلی ایمان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ رايانه‌اي‌ , بازيابي‌ اطلاعات‌ , سازماندهي‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ رده‌ بندي‌ موضوعي‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , آزمايش‌ها , الگوريتم‌ها , تحليل گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلا مرتضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , پردازش‌ اطلاعات‌ , سازماندهي‌ اطلاعات‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرزاد نیاکان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراکز اطلاع‌ رساني‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , نمايه‌ سازي‌ ماشيني‌ , امکان‌سنجي‌ , کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملوک السادات حسینی بهشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيابي‌ اطلاعات‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , نمايه‌ سازي‌ ماشيني‌ , واژه گزيني , اصطلاح شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه معتمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ کتاب‌ شناختي‌ , زبان‌ هاي‌ طبيعي‌ , سازماندهي‌ اطلاعات‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , پردازش زبان طبيعى

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا مرتضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , خدمات‌ رايانه‌ اي‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , اطلاعات‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيابي‌ اطلاعات‌ , نمايه‌ سازي‌[1] , ابزار گردآوري‌ داده‌ها , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويرژيل ديوديتو؛ مترجم: ليلا مرتضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصطلاحات‌ اخص‌ , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , نمايه‌ سازي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقايسه اي بين گروه اسمي انگليسي و فارسي

پارامتر هسته و نمايه سازي

[منبع الکترونیکی] : مقايسه اي بين گروه اسمي انگليسي و فارسي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهين نعمت زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , گروه‌ اسمي‌ , نمايه‌ سازي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22