مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 41
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شريعت , وحدت , انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , وحدت‌ ملي‌ , همبستگي‌ هاي‌ جمعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عید انقلاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعارف بصیر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , متون‌ ادبي‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیلوفر مهدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , نقد ادبي‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين حسيني نثار؛ تهيه كننده: آرزو انواري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , داستان‌ , پايان‌نامه‌ها , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: جعفر ابراهیمی (شاهد)، حسین فتاحی، محسن مومنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس ايزدپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاثير پذيري از قرآن , ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , احاديث‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سنگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ متعهد , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: حميد سبزواري، عباس براتي پور، حسين اسرافيلي، پرويز بيگي حبيب آبادي، ضياءالدين ترابي، محمدحسين جعفريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسطين اشغالي , ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ متعهد , ادبيات‌ معاصر , شاعران‌ , گفتگو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر سياسي و انقلاب اسلامي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي شيرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهدا , ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , ادبيات‌ سياسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر , ملي‌ گرايي‌[1] , شهادت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عنايت الله شريف پور، نرگس موحدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ متعهد , شعر , شعر معاصر , عرفان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 41