مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ پهلوي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

متون‌ پازند

(فراداده‌ها)

متون‌ زند

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 45
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد معین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دين مسيح , عيد نوروز , ادبيات‌ پهلوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش خط پهلوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد نیلوفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط پهلوي‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پژوهشی در اساطیر ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد بهار؛ ویراستار: کتایون مزداپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ پهلوي‌ , اسطوره‌ها , نقد ادبي‌ , اسطوره‌ها , تاريخ‌ اساطير ايران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد معین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , حکمت‌ عملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر در ايران (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملک الشعراء بهار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اندرز کودکان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کتایون مزداپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سند شناسي , صفويان‌ , آوانگاري‌ , ترجمه‌ , خط پهلوي‌ , زبان‌ پهلوي‌ , ترجمه‌ها , ادبيات‌ پهلوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملك الشعراي بهار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , خط پهلوي‌ , زبان‌ پهلوي‌ , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , ادبيات‌ دري‌ , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهري باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خود شناسي , معرفت , ايران‌ باستان‌ + , زبان‌ پهلوي‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , غزل‌ , عرفان‌ , اوستا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اندرز بهزاد فرخ فیروز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد آبادانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ پهلوي‌ , ترجمه‌ها , آثار ادبي‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , اندرزنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سخنان آذرباد مانسر سپندان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحيم عفيفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ باستان‌ , ساسانيان‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , دين‌ زردشت‌ , اندرزنامه‌ها , كشيش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 45