مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ تمثيلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 47
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدرا قائدعلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تمثيلي‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , منظومه‌ ليلي و مجنون , منظومه‌ خسرو و شيرين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه معدن کن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تمثيلي‌ , سبک‌ هندي‌ , عناصر داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دوت. كي. مك دونالد؛ مترجم: رضي هيرمندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد كتابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , نقاشي‌ , روايت +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

از قياسش خنده آمد خلق را

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , پيرنگ‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , عناصر داستان‌ , مثنوي‌ , قياس‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , مثنوي معنوي(كتاب) , داستان پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اهل صنعت و اهل صيقل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر مصلح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , حکايت‌ + , صنعت‌ , نقاشي‌ , هنر[1] , تمثيل‌ (ادبيات‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي مشهوري كلوانق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , شير ( حيوان ) , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ , ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حکايت‌ + , مثنوي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ابهام و دوگانگي در مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جليل مسعودي فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام‌ , نشانه‌ , نماد , ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , نقيضه‌ پردازي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميرا زمردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقايد , قداست اشيا , باورهاي‌ عامه‌ , ادبيات‌ تمثيلي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , مثنوي‌ , نماد , وحدت‌ وجود , گياهان , تمثيل‌ (ادبيات‌) , درختان , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 47