مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ کردي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 68

اینک دختری میهن من است

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیرکو بیکس؛ مترجم: سیامه ند شاسواری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کردي‌ , شعر , نثر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسبی از گلبرگ شقایق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیرکو بیکس؛ مترجم: سیامه ند شاسواری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کردي‌ , شعر , ديوان اشعار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مردی که باد همواره او را با خود می برد

عمویم جمشیدخان

[منبع الکترونیکی] : مردی که باد همواره او را با خود می برد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بختیار علی؛ مترجم: رضا کریم مجاور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کردي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آخرین انار دنیا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بختیار علی؛ مترجم؛ مریوان حلبچه‌ ای 

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کردي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

افسانه های کردی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م. ب. رودنکو؛ مترجم: کریم کشاورز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کردي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , افسانه‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اخگری، حمیرا آذرخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , کرد ها , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ کردي‌ , راديو , فرهنگ‌ بومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلبرت لئونيدوويچ خروموف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاجيكستان , تاريخ‌ هند , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ کردي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کردي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م. ب. ردنكو؛ مترجم: عزيز آصفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ کردي‌ , داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌ , شاعران‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقی آل یاسین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ کردي‌ , نقد کتاب‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نوروز در كردستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي كيوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كردستان , آداب‌ورسوم‌ , جشن‌ ها , عيد نوروز , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ کردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 68