مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ گيلکي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود پاینده لنگرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان گيلان , ديلمان , فرهنگ‌ عامه‌ , گويش‌ ها + , ادبيات‌ گيلکي‌ , مثل‌ ها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود خانی لنگرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گويش‌ گيلکي‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , دو بيتي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ساختمان شعر تبری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جهانگیر اشرفی نصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ گيلکي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , گويش مازندراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گيلان نامه، ابتكاري خجسته

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد سميعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , فرهنگ‌ نگاري‌ , واژه‌ نامه‌ ها , آثار ادبي‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , مقاله‌ ها , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر مرادیان گروسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , گويش‌ گيلکي‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اباذر غلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , شاعران‌ , شعر , ادبيات روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي صديقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد موسايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , داستان‌ , داستان‌نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر و ادب گيلان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محب الله پرچمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ گيلکي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11