مرور اصطلاحنامه بديع‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارسال‌المثل‌

(فراداده‌ها)

استخدام‌ (بديع‌)

(فراداده‌ها)

اعنات‌

(فراداده‌ها)

اغراق‌

(فراداده‌ها)

التفات‌

(فراداده‌ها)

ايهام‌

(فراداده‌ها)

براعت‌ استهلال‌

(فراداده‌ها)

تجاهل‌ عارف‌

(فراداده‌ها)

ترصيع‌

(فراداده‌ها)

تشبيه‌

(فراداده‌ها)

تضاد (بديع‌)

(فراداده‌ها)

تضمين‌

(فراداده‌ها)

تضمين‌المزدوج‌

(فراداده‌ها)

تفريق‌ (صنايع‌ ادبي‌)

(فراداده‌ها)

تقسيم‌ (صنايع‌ ادبي‌)

(فراداده‌ها)

تلميح‌

(فراداده‌ها)

تلميع‌

(فراداده‌ها)

تمثيل‌ (ادبيات‌)

(فراداده‌ها)

تنسيق‌الصفات‌

(فراداده‌ها)

توشيح‌

(فراداده‌ها)

تکرار (بديع‌)

(فراداده‌ها)

جمع‌ (صنايع‌ ادبي‌)

(فراداده‌ها)

جناس‌

(فراداده‌ها)

حس‌ آميزي‌

(فراداده‌ها)

حسن‌ تعليل‌

(فراداده‌ها)

ذم‌ شبيه‌ به‌ مدح‌

(فراداده‌ها)

ذو بحرين‌

(فراداده‌ها)

ذو قافيتين‌

(فراداده‌ها)

رد الصدر الي‌ العجز

(فراداده‌ها)

رد العجز الي‌ الصدر

(فراداده‌ها)

سجع‌

(فراداده‌ها)

سياقه‌ الاعداد

(فراداده‌ها)

طرد و عکس‌

(فراداده‌ها)

غلو

(فراداده‌ها)

لف‌ و نشر

(فراداده‌ها)

مبالغه‌

(فراداده‌ها)

متناقض‌ نما

(فراداده‌ها)

مدح‌ شبيه‌ به‌ ذم‌

(فراداده‌ها)

مراعات‌ نظير

(فراداده‌ها)

مطابقه‌ (صنايع‌ ادبي‌)

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 80

بدایع شیخ سعدی شیرازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقی ارانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , بديع‌ , شعر

فنون بلاغت و صناعات ادبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال الدین همایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بديع‌ , بيان‌ , علم معاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكرم سلمانى نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بديع‌ , تفسير , بلاغت‌ , علم معاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سبک خراسانی در شعر فارسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر محجوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بديع‌ , سبک‌ خراساني‌ , شعر , صنايع‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدنصرالله تقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بديع‌ , فصاحت‌ , علم معاني , گفتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه و توضیح تهذیب البلاغه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدعلی حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بديع‌ , بيان‌ , فصاحت‌ کلام‌ , علم معاني , تجزيه و تحليل کلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسيني شيرازي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , بديع‌ , بلاغت‌ , بيان‌ , صنايع‌ ادبي‌ , فصاحت‌ , علم معاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خليل بن ايبك صفدي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , بديع‌ , بلاغت‌ , بيان‌ , صنايع‌ ادبي‌ , علم معاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مفتاح العلوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف بن ابي بكر سكاكي؛ محقق: نعيم زرزور

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , بديع‌ , بلاغت‌ , بيان‌ , صنايع‌ ادبي‌ , علم معاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن اسماعيل عبدالرزاق

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , بديع‌ , بلاغت‌ , بيان‌ , صنايع‌ ادبي‌ , علم معاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 80