مرور اصطلاحنامه داستان‌ هاي‌ پليسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48

انگیزه های غیر طبیعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پی. دی. جیمز؛ مترجم: خسرو سمیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عینک طلایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سر آرتور کانن دویل ؛ مترجم : حسین سبحانی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , داستان‌ هاي‌ بلند + , داستان‌ هاي‌ پليسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خواب گران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریموند چندلر؛ مترجم: قاسم هاشمی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ + , داستان‌ هاي‌ حماسي‌ + , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرژلادکو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژول ورن ؛ مترجم : فروردین پارسای

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ جنگ‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تراژدی در سه پرده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آگاتا کریستی؛ مترجم: محمدعلی ایزدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , داستان‌ هاي‌ ترسناک‌ , داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دلواپسی های مگره

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژرژ سيمنون؛ مترجم: عباس آگاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ پليسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چیزی از نایت ساید - جلد 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايمون آر.گرين؛ مترجم: محمدرضا قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طرف شهر

نفرین در شهر (نایت ساید) - جلد چهارم

[منبع الکترونیکی] : طرف شهر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیمون آر. گرین؛ ترجمه: سمیه خاکپاش، فاطمه حقیقی، پیام فخرایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راه های نرفته

نایت ساید - جلد 5

[منبع الکترونیکی] : راه های نرفته

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیمون آر. گرین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تیزتر از دندان مار

نایت ساید - جلد 6

[منبع الکترونیکی] : تیزتر از دندان مار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیمون آر گرین؛ ترجمه: آرمان دیانت مهر، واسع علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ هاي‌ پليسي‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 48