مرور اصطلاحنامه داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

خاطرات مستر همفر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مؤیدی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جاسوسي‌ , خاطرات‌ , داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی

خاطرات همفر

[منبع الکترونیکی] : جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مویدی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , خاطرات‌ , داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌ , سازمان‌ هاي‌ جاسوسي‌[1] , کشورهاي اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

همفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , جاسوسي‌ , خاطرات‌ , داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌ , روابط خارجي , کشورهاي اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دستهاي ناپيدا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هامفري؛ مترجم: احسان قرني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , جاسوسي‌ , خاطرات‌ , داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌ , روابط خارجي , کشورهاي اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شبكه بي رحم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تام كلنسي، مارتين گرينبرگ؛ مترجم: محمد قصاع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سي و نه پله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان بوكان؛ مترجم: جواد ميركريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.