مرور اصطلاحنامه عناصر داستان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بن‌مايه‌ (داستان‌)

(فراداده‌ها)

پيرنگ‌

(فراداده‌ها)

درونمايه‌

(فراداده‌ها)

زاويه‌ ديد (داستان‌)

(فراداده‌ها)

شخصيت‌ پردازي‌

(فراداده‌ها)

ضد قهرمان‌

(فراداده‌ها)

قهرمان‌

(فراداده‌ها)

گره‌ گشايي‌ (داستان‌)

(فراداده‌ها)

نقطه‌ اوج‌ (داستان‌)

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 127
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اومبرتو اکو؛ مترجم: خجسته کیهان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مقاله‌ ها , ادبيات‌ ملل‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , عناصر داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انه اید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویرژیل؛ مترجم: میرجلال الدین کزازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , عناصر داستان‌ , قهرمان‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرامرز میرزایی، صدیقه زودرنج، الهام رحمتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص انبيا , قصص قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ ديني‌ , داستان‌ , درونمايه‌ , عناصر داستان‌ , فضاي‌ صحنه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل پروینی، یحیی امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوره يوسف , قصص انبيا , قصص قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع ) , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ديني‌ , عناصر داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , رمان‌ , عناصر داستان‌ , نقد ادبي‌ , روايت + , روايت گري , روايت شناسي , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا نبی لو چهرقانی، هاجر فتحی نجف آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , داستان‌ , زاويه‌ ديد (داستان‌) , شخصيت‌ پردازي‌ , عناصر داستان‌ , نقد ادبي‌ , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل حري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , زاويه‌ ديد (داستان‌) , عناصر داستان‌ , نقد ادبي‌ , روايت شناسي , كانوني شدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد اصغری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , عناصر داستان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنبه های نشانه شناسی در زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م. پارسا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ شناسي‌ + , ادبيات‌ داستاني‌ , عناصر داستان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود فروزنده و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , عناصر داستان‌ , ساختار گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 127