مرور اصطلاحنامه کمدي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20

خنده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هانری لوئی برگسون؛ مترجم: عباس باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خنده , داستان‌ هاي‌ مصور , طنز و مطايبه‌ + , کمدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

the comic toolbox

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John Vorhaus

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کمدي‌ , لطيفه‌ , نوار ابزار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Musical [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ronald Wainscott

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کمدي‌ , تاتر آهنگين‌ , تاريخ‌ هنر , موسيقي‌ , موسيقي‌ نو

منابع دیجیتالی :

مطالعه

هیچ اتفاقی نمی افتد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پژمان رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تراژدي‌ کمدي‌ , کمدي‌ , نمايشنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نگاهی به سیر تحول کمدی

از کمدی تا تراژدی

[منبع الکترونیکی] : نگاهی به سیر تحول کمدی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کورش نریمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراژدي‌ کمدي‌ , کمدي‌ , نمايش‌ کمدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لوئيجي پيراندلو؛ مترجم: مژگان مهرگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ ملل‌ , کمدي‌ , نقد ادبي‌ , نمايشنامه‌ها , تاتر , نمايش‌ کمدي‌ , نمايشنامه نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كمدي انساني بالزاك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژوبوسکه؛ مترجم: م. ا. به آذين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , تراژدي‌ کمدي‌ , داستان‌ , رمان‌ , کمدي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل آذر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عاصي , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ ملل‌ , کمدي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌ , مسافرت‌ , برزخ‌ , بهشت‌ , دوزخ‌ , توبه‌ , شيطان , معراج‏نامه(کتاب) , كمدي الهي , ارداويرافنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بالزاك و واقعيت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میشل بوتور؛ مترجم: محمد پوینده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , رمان‌ , کمدي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبيات خارجي (كمدي خدائي)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله فلسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سفرنامه‌ هاي‌ تخيلي‌ , شاعران‌ , کمدي‌ , كمدي الهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20