مرور اصطلاحنامه متون‌ فارسي‌ باستان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21

درباره زبان پهلوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان شناسی , زبان‌ پهلوي‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ باستان‌ , خط ميخي‌ , رمز گشايي‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: [تصنیف] شیخ ابو علی سینا

الهیات دانشنامه علایی

[منبع الکترونیکی] : : [تصنیف] شیخ ابو علی سینا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین بن عبدالله ابن سینا؛ مقدمه: محمد معین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه اسلامي , متون‌ فارسي‌ باستان‌ , کتب‌ شيعه‌ , منابع تخصصي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذرتاش آذرنوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عربي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ترجمه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , متون‌ فارسي‌ باستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي آتش سودا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کلاسيک‌ , ادبيات‌ معاصر , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , متون‌ ادبي‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌ , نثر , داستان‌نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر نیکوبخت، عباس رنجبران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , متون‌ ادبي‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌ , نقد ادبي‌ , تصحيح متون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: شهرام آزموده؛ مصاحبه شونده: علی عبدلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , زبان‌ فارسي‌ باستان‌ , ادبيات‌ محلي + , متون‌ فارسي‌ باستان‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , تالش , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جیسون سالک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطالعه‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م لنگرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌ , ادبيات زنان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر رضاپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , متون‌ فارسي‌ باستان‌ , اسطوره‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 21