مرور اصطلاحنامه نقد عملي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی‌ اکبر رشاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد عملي‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , اصلاحات‌ آموزشي‌ , دانشگاهها , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , پژوهش‌ , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه