مرور اصطلاحنامه استانداردهاي‌ کيفي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسين مهدوي، مصطفي كاظم نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردهاي‌ کيفي‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , پاسخ‌گويي , ارزیابی عملکرد سازمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مصطفی صفوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردهاي‌ کيفي‌ , رهبري‌ , فرماندهي‌ نظامي‌[1] , شاخص‌هاي توسعه , ديجيتال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: يدالله مکرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطلاعات‌ , استانداردهاي‌ کيفي‌ , حسابداري‌ , صورت‌ حساب‌ موجودي‌ , مديريت‌ مالي‌ , بيانيه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمدرضا علوي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , استانداردهاي‌ کيفي‌ , آلودگي‌ آب‌ , منابع‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , استانداردهاي‌ کيفي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امید مرادی، حسن خانه زر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , استانداردهاي‌ کيفي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهشيد شهربان، اميراعتماد شهيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردهاي‌ کيفي‌ , آب‌‌ها , مناطق‌ ساحلي‌ , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت كيفيت در مراكز رشد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا فرجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردهاي‌ کيفي‌ , مديريت‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي ابراهيم زاده، عبدالرضا مجيراردكاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , استانداردهاي‌ کمي‌ , استانداردهاي‌ کيفي‌ , بهره وري‌ , کاربري اراضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.