مرور اصطلاحنامه امنيت‌ شغلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 51
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرضیه خیرمند و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , امنيت‌ شغلي‌ , چند شغلي , پرستاران‌ , هوش هيجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج شاکری نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , بهداشت‌ رواني‌ , رضايت شغلي , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدي زاده، شعبانعلي بهرام پور؛ ويراستاران: فرهاد امام جمعه، مرتضي كاظمي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روزنامه‌ نگاري‌ , امنيت‌ شغلي‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , روزنامه‌ نگاران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویده هادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , عزت نفس , امنيت‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , عزت‌ نفس‌ , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکرم هادی زاده مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مشاغل‌ , امنيت‌ شغلي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , شرايط کار , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی کرباسیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , امنيت‌ شغلي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزیتا غفوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , امنيت‌ شغلي‌ , وجدان‌ کاري‌ , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ساعتچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , شرايط کار , وجدان‌ کاري‌ , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

اقتصاد و بازرگانی جهان

[منبع الکترونیکی] : حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید عیسی زاده، پیمان سعیدنیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , حقوق‌ و دستمزد ها , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

l.j harrington؛ مترجم: مریم امین شانجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 51