مرور اصطلاحنامه پيش‌بيني‌ تقاضا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی ذوالفقاری، محمدرضا امین ناصری، فاطمه بشارت نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هوش‌ مصنوعي‌ , پيش‌بيني‌ تقاضا , آب‌‌ها , مديريت‌ منابع‌ , توسعه‌ فناوري‌ , پيش‌بيني , منطق فازي , مديريت دانش , مدل شبكه عصبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین ایمانی خوشخو، ولی الله علی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , صنعت‌ جهانگردي‌ , ايران , پيش‌بيني , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی عزتی، لطفعلی عاقلی کهنه شهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , حمل‌ و نقل‌ , راه‌ آهن‌ , تقاضا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا یوسفی زنوز، محمدباقر منهاج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , مديريت‌ صنعتي‌ , بهره وري‌ , مدل شبكه عصبي , مديريت زنجيره تامين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین سهرابی، حسین صادقی، مهدی ذوالفقاری، یونس سلمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , مديريت‌ صنعتي‌ , تقاضا , الگوريتم‌ها , انرژي‌ , الگوريتم ژنتيك , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن آقانظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , مديريت‌ اقتصادي‌ , اقتصاد اسلامي‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , مصرف‌ , اقتصاددانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي چنگي آشتياني، مهدي جلولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , انرژي‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , قيمت‌ ها , برق‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , هدفمندي يارانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور شيخان، محمداسماعيل كلانتري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , تجهيزات‌ ارتباطات‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , هزينه‌ ها , مهندسي‌ رايانه‌ , تلفن همراه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز محمدزاده، داود بهبودي، مجيد فشاري، سياب ممي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيش‌بيني‌ تقاضا , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , تقاضا , جهانگردي‌ , رشد اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كريم آذربايجاني، محمدرضا رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ صنعتي‌ , پيش‌بيني‌ تقاضا , بررسي‌ بازار , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تقاضا , صنايع‌ , فولاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14