مرور اصطلاحنامه تعادل‌ سازماني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حمیدی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعادل‌ سازماني‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , بهره وري‌ , ادراكات محيطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحلیل بر بازاندیشی فراتئوریک در تئوری های سازمان و مدیریت

ارتقای دانش سازمانی

[منبع الکترونیکی] : تحلیل بر بازاندیشی فراتئوریک در تئوری های سازمان و مدیریت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن دانایی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعادل‌ سازماني‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد جهانديده كاظم‌ پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعادل‌ سازماني‌ , تعارض‌ بين‌ گروه‌ها , مديريت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روند ایجاد و توسعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جی. استیون آت؛ ترجمه: محمد تقی نوروزی فرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , تعادل‌ سازماني‌ , رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , سازمان‌ , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , فرهنگ سازماني , سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ ريزي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي حقيقي، نسرين جزني، محمد قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , تعادل‌ سازماني‌ , وجدان‌ کاري‌ , الگوها , طراحي‌ , فرهنگ سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.