مرور اصطلاحنامه تفويض‌ اختيار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تمرکز سازماني‌

عدم‌ تمرکز سازماني‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21

راههاي تواناسازي كاركنان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد جعفري قوشچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفويض‌ اختيار , سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديران , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رمز توانمندسازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی نصر اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , تفويض‌ اختيار , عدم‌ تمرکز سازماني‌ , مسئوليت , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

افق های نو در مدیریت دولتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مهدی الوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , اداره‌ امور عمومي‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , تفويض‌ اختيار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تفویض اختیار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود حقیقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفويض‌ اختيار , مديريت‌ , پاسخ‌گويي , مسئوليت , مشتري مداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون رشیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , تفويض‌ اختيار , مديريت‌ , بانکداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجبعلي فروغي نسب، احمدرضا كريميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفويض‌ اختيار , سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديران , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر عباس منوریان، عبدالرضا نور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفويض‌ اختيار , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کارکنان‌ مخابرات‌ , مهارت‌ , مخابرات , مديريت دانش , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , تفويض‌ اختيار , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت عملکرد دانشگران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خدایار ابیلی

موضوعات :

تعهد , ارزشيابي‌[2] , تفويض‌ اختيار , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر پرويز درگاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفويض‌ اختيار , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت کيفيت , توانمندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 21