مرور اصطلاحنامه خط توليد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

پنیر پرمایون

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گرد آورنده: تکتم برهانی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , خط توليد , فرآيند توليد , صنايع‌ غذايي‌ , فوايد پنير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به کارگاه گلاب سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , کارآفريني , خط توليد , فرآيند توليد , اقتصاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كارخانه کنسرو سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , گوشت , خط توليد , فرآيند توليد , اقتصاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام امامی زاده، محمد کاوه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , خط توليد , مديريت‌ توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشاد تاجري پور، احسان الله كبير، عباس شيخي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط توليد , صنايع‌ نساجي‌ , طراحي‌ , مهندسي‌ الکترونيک‌ , مهندسي‌ برق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 (خط توليد بدنه ايران خودرو)

تعيين عوامل موثر بر انتخاب و انتقال تكنولوژي

[منبع الکترونیکی] : (خط توليد بدنه ايران خودرو)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر انصاري، علي زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استفاده از تكنولوژي , برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ , تصميم‌گيري‌ , خط توليد , مديريت‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , انتقال‌ فناوري‌ , ايران خودرو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد علي شفيعا؛ نویسنده همکار: عارف طيبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط توليد , صنايع‌ , فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيدمحمود حسيني؛ نویسنده همکار: اميرسالار محمدي, ميرسامان پيشوايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , خط توليد , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.