مرور اصطلاحنامه سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد کارگر کرم بستی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James Devlin؛ مترجم: ياشين فرهادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي كيانپور، احمد نورنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , طراحي‌ پروژه‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید صالحی صدقیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , تصميم‌گيري‌ , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , آناليز رياضي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی سنخ شناسی روابط کار

سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها

[منبع الکترونیکی] : نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی سنخ شناسی روابط کار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جهانیار بامداد صوفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , شرايط کار , مديريت‌ ارتباطات‌ , راهبرد هاي‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , بهره وري‌ , تصميم‌گيري‌ , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , تحليل‌ داده‌ها[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد خالقي مقدم، رافيك باغوميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , اقتصاد , تعادل‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , سرمايه‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روند ایجاد و توسعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جی. استیون آت؛ ترجمه: محمد تقی نوروزی فرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , تعادل‌ سازماني‌ , رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , سازمان‌ , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , فرهنگ سازماني , سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ ريزي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي رحماني، حميدرضا نويدي قاضياني، مصطفي زمانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , تکنيک‌ , ناسازگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رجب زاده قطري، سيدحميد خدادادحسيني؛ كوروش پرويزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ارزشيابي‌[1] , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ , مديريت‌ , بانک‌ها , طراحي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13