مرور اصطلاحنامه شرايط کار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استانداردهاي‌ کار

(فراداده‌ها)

بهداشت‌ کار

(فراداده‌ها)

تعطيلات

(فراداده‌ها)

ساعات‌ کار

(فراداده‌ها)

سختي‌ کار

(فراداده‌ها)

مرخصي‌ ها

(فراداده‌ها)

بازرسي‌ کار

بيگاري‌

بيمه‌ها

حقوق‌ کار

حوادث‌ ناشي‌ از کار

محيط کار

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 64
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شرايط کار , محيط کار , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم پوررضا و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرايط کار , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , دانشجويان‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , دانشجويان پزشكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی حقیقی کفاش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , پويايي‌ شغلي‌ , شرايط کار , وجدان‌ کاري‌ , تربيت ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس کرمی فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرايط کار , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , حقوق‌ و دستمزد ها , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسام الدین بیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرايط کار , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , تعارض‌ بين‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد سرداری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , شرايط کار , موفقيت‌ شغلي‌ , فرهنگ سازماني , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر اعتباريان، زينب پورولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , امنيت‌ شغلي‌ , شرايط کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: ناهيد مهريزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرايط کار , مزاياي‌ شغلي‌ , رضايت شغلي , شغل مناسب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

طبقه بندي حوادث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مرجان شعباني ويراستار: بابك بسطامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , ايمني‌ کار , حوادث‌ ناشي‌ از کار , شرايط کار , حوادث‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم حاجی پور، علیرضا اکبرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , شرايط کار , نيروهاي‌ مسلح‌ , روساي‌ دانشگاه‌ ها , مديران‌ آموزشي‌ , دانشكده افسري , خلاقيت , مديريت نظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 64