مرور اصطلاحنامه طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارزشيابي‌ مشاغل‌

شرح‌ وظايف‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

طبقه بندی مشاغل از آغاز تا ...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , شغل مناسب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر نسرين جزني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازماندهي‌ , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنايع‌ , مديريت‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استخدام , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , نظام‌ پرداخت‌ ها , دانشگاهها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد براتی مارنانی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين آقاحسيني، رسول رباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , کارآفريني , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , امنيت‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه , امنيت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالكريم پاك نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امام شناسي , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , اقتصاد , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تبيين قشربندي اجتماعي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: هوشنگ نايبي, حميد عبدالهيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ , ساختار اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.