مرور اصطلاحنامه کارکنان‌ دولت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بيوك محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ظلم , عدالت , اجحاف , تبعيض‌ , کارکنان‌ دولت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن دانايي فرد، بلال پناهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , کارکنان‌ دولت‌ , سازمان‌هاي دولتي , رضايت شغلي , مديران , تعهد سازماني , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انحرافات اجتماعي , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , انزواي‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , فرزندان‌ , کارکنان‌ دولت‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌[1] , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , کارکنان‌ دولت‌ , سخنراني‌ , سال 1372

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شمس السادات زاهدي، طاهر روشن دل اربطاني، اكبر حسن پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , کارکنان‌ دولت‌ , مديريت‌ , سازمان‌هاي دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: بهمن نجاريان, يداله زرگر, مهناز مهرابي زاده هنرمند, جمال حقيقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتياد به‌ سيگار , کارکنان‌ , کارکنان‌ دولت‌ , روان‌ شناسي‌ , سازمان‌هاي دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.