مرور اصطلاحنامه گزارش‌ هاي‌ آماري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 32
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شهنوازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , داده‌ هاي‌ آماري‌ , روش‌ هاي‌ آماري‌ , نرم افزار SPSS

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود م. دادگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ نظارت‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت‌ , نظارت‌[1] , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سکینه انصافی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , داده‌ هاي‌ آماري‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا دركتانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهداف سازماني برنامه ها درعرصه ي مديريت , گزارش‌ ها , نمودار ها , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت‌ , گزارش نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي كريمي خوزاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اجتماعي‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , شفاف سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر باباجاني، معصومه چهارده چریکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نياز هاي‌ اطلاعاتي‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت‌ مالي‌ , حسابداري‌ , شهرداري‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گزارشگری تجاری الکترونیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی حساس یگانه

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , گزارش‌ هاي‌ تخصصي‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت‌ , سيستم‌ هاي‌ کنترل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزیابی سیستم کنترل داخلی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس ارباب سلیمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , ارزشيابي‌ داخلي‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , مديريت‌ مالي‌ , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر باباخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , مديريت‌ مالي‌ , موسسات‌ مالي‌ , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر باباخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 32