مرور اصطلاحنامه منابع‌ مالي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
بررسی روابط بين معيارهای غيرمالی و عملکرد مالی شركت
 شركت های بيمه دولتی شعب استان تهران

بررسی روابط بين معيارهای غيرمالی و عملکرد مالی شركت

[منبع الکترونیکی] : بررسی روابط بين معيارهای غيرمالی و عملکرد مالی شركت شركت های بيمه دولتی شعب استان تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی روحی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

منابع‌ مالي‌ , صنعت‌ بيمه‌ , وضعيت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید شریعت پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيما مرزبان، مهرندا سلام زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , مديريت‌ مالي‌ , مديريت‌ منابع‌ , منابع‌ مالي‌ , برنامه‌ريزي‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ملكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , تامين مالي , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر فرهمندفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , عمران‌ شهري‌ , بخش‌ خصوصي‌ , سرمايه‌[1] , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , توسعه‌ پايدار , ارز , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کبیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح‌ وظايف‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , استقلال‌ , آموزش‌ عالي‌ , اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌ , بودجه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاهها , درآمد هاي‌ آموزشي‌ , شهريه‌ دانشگاه‌ ها , منابع‌ مالي‌ آموزشي‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , تامين مالي , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم نيكومرام، زادالله فتحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , منابع‌ مالي‌ , حسابداري‌ , سود , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.