مرور اصطلاحنامه مطبوعات‌ ادبي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي حجواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , داستان‌ , مطبوعات‌ ادبي‌ , بحران‌ نشر , ناشران‌ , نقاشي‌ , شعر کودکان , داستان‌ نويسي , انقلاب ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رمان پاورقي، انقلابي ادبي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوسن بيضاوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , رمان‌ هاي‌ پاورقي‌ + , مطبوعات‌ ادبي‌ , انقلاب ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عمران صلاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , مطبوعات‌ ادبي‌ , كاريكلماتور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آشنایی با مجله بهار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اطلس اثني عشري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجله‌ ها , نشريات‌ ادواري‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , مطبوعات‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرپوش بلوري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , مطبوعات‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سكه آزادي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , مطبوعات‌ ادبي‌ , مميزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انديشه هائي در باب مصاحبه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج زهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , ارتباطات‌ گروهي‌ , گردهمايي‌ ها , مطبوعات‌ ادبي‌ , مصاحبه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهلا شريفي، سريرا كرامتي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , طنز و مطايبه‌ + , نثر , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , مطبوعات‌ ادبي‌ , مطبوعات‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا انصاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , روز نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , روزنامه‌ نگاري‌ , نثر , محتوا , مطبوعات‌ ادبي‌ , وقايع اتفاقيه , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نوعي مصلحت انديشي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان و مصلحت انديشي , ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , مطبوعات‌ ادبي‌ , مميزي‌ , نظارت‌ بر ارتباطات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20