مرور اصطلاحنامه وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پست‌

(فراداده‌ها)

پست‌ الکترونيکي‌

(فراداده‌ها)

پيام‌نما

(فراداده‌ها)

تلفن‌

(فراداده‌ها)

تلگراف‌

(فراداده‌ها)

تله‌پرينتر

(فراداده‌ها)

چاپ عکسي

(فراداده‌ها)

دورنگار

(فراداده‌ها)

وسايل‌ ارتباطي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلشیا زنین یوست؛ مترجم: مهدی محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , پست‌ الکترونيکي‌ , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , کتابخانه‌ ها , اينترنت , گپ (chat) , ديجيتال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شیوه های گفتگوی موثر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مطالعه‌ , گفتگو , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , ارتباطات فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شیوه های گفتگوی موثر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مديريت‌ , گفتگو , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , ارتباطات فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاریخچه پست در ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , پست‌ , پست‌ الکترونيکي‌ , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کدهای مخفی موبایل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , تلفن همراه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر خسروی، مژگان فراهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت پذيري , مسلمات خاصه , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , مسئوليت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود خيام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , نامه‌ ها , دورنگار , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , فلسفه‌ علم‌ , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

امنيت پست الكترونيكي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين رجاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پست‌ الکترونيکي‌ , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , امنيت‌ , ايمني‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مطالعه اي گفتماني از متون طنز پيام كوتاه فارسي

تلفن همراه به عنوان رسانه مكتوب

[منبع الکترونیکی] : مطالعه اي گفتماني از متون طنز پيام كوتاه فارسي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز محمودي بختياري، آرزو آدي بيك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , طنز و مطايبه‌ + , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , گفتمان , تلفن همراه , پيامک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ اطلاعات‌ , تلگراف‌ , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , انقلاب‌ها , انقلاب‌ فناوري‌ , ارتباطات‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12