مرور اصطلاحنامه بازيافت‌ زباله‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 114
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مینا ترابی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , زباله‌ ها , بهداشت‌ , مخاطرات محيطي , زباله سوزی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بهرامي و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , منابع‌ تجديد پذير , انرژي‌ , محيط زيست‌ , كلكتور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزیابی اقتصادی بازیافت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله جعفرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كهكيلويه وبوير احمد , کارآفريني , بازيافت‌ زباله‌ , بازيافت , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش های تبدیل پسماند به RDF

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه هادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , زباله‌ ها , زباله‌ هاي‌ صنعتي‌ , مديريت شهري , مديريت پسماند , احتراق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پسماند صفر، رویایی واقعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد ولی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , بازيافت‌ زباله‌ , زباله‌ ها , محيط زيست‌ , مديريت شهري , ايالات متحده آمريكا , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرآیند دفن پسماندهای خطرناک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد ولی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , زباله‌ ها , شهرداري‌ ها , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشارکت‌ اجتماعي‌ , بازيافت‌ زباله‌ , خدمات‌ شهري‌ , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , زباله‌ ها , زباله‌ هاي‌ خانگي‌ , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل الله کاظمی خیبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , مشارکت‌ اجتماعي‌ , بازيافت‌ زباله‌ , بخش‌ خصوصي‌ , شهروندان‌ , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله محمودخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , سازمان‌ هاي‌ بازرگاني‌ , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 114