مرور اصطلاحنامه مسايل‌ شهري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پناهگاه‌ها

(فراداده‌ها)

خدمات‌ شهري‌

(فراداده‌ها)

رشد جمعيت‌

(فراداده‌ها)

ساختمان‌ سازي‌

(فراداده‌ها)

مسکن‌[2]

(فراداده‌ها)

فرهنگ‌ شهر نشيني‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48

فرهنگ شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لوییز مامفورد؛ مترجم: میثم پاپی مطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شهر نشيني‌ , مسايل‌ شهري‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تیمور مرجانی، سیدصدرالدین صدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , کارآفريني , ماموريت‌ , مسايل‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

واژگان شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر برک پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسايل‌ شهري‌ , مسکن‌ شهري‌ , شهرداري‌ ها , اصلاحات فرهنگي , مديريت شهري , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

توسعه شهری پایدار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رستم صابری فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمعيت , مسايل‌ شهري‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , آلودگي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید عبدالهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ ايمني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , تاسيسات‌ شهري‌ , مسايل‌ شهري‌ , نوسازي‌ شهري‌ , آتش‌سوزي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دانشنامۀ شهر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر برک پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , مسايل‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کلانشهر و حیات ذهنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گئورگ زیمل؛ مترجم: ناصرالدین غراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ نوين‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , کلان شهر ها , مسايل‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد مهدیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , کلان شهر ها , مسايل‌ شهري‌ , شهرداري‌ ها , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مظفر صرافی، فضیلت تورانیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مسايل‌ شهري‌ , شهرداري‌ ها , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دانشنامۀ مدیریت شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر برک پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مسايل‌ شهري‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 48