مرور اصطلاحنامه استقراض‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استقراض‌ از نظام‌ بانکي‌

(فراداده‌ها)

استقراض‌ خارجي‌

(فراداده‌ها)

استقراض‌ عمومي‌

(فراداده‌ها)

ماليه‌ عمومي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی سامتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قبول , رفاه‌ اجتماعي‌ , شاخص‌ ها , اداره‌ امور عمومي‌ , استقراض‌ , هزينه‌ ها , دولت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي سامتي، محمدرضا حسيني

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , اداره‌ امور عمومي‌ , استقراض‌ , بودجه بندي‌ , بودجه‌ کل‌ کشور , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2] , اندازه‌گيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد احمدپور ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقراض‌ , حسابرسي‌ , ديون‌ , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي مشكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , استقراض‌ , خريد , نرخ‌ بهره‌ , نقدينگي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , اجاره‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد طالبي، عباس موسويان، حامد سلطاني نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقراض‌ , اقتصاد اسلامي‌ , اوراق‌ قرضه‌ , پيش‌فروش‌ , فروش‌ , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.