مرور اصطلاحنامه اصلاحات‌ مالياتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ماليات‌ ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یاورعلی شاهسون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , بهره وري‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد ميراسكندري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , سود , حقوق‌ مالياتي‌ , ماليات‌ ها , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی شامل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , ماليات‌ بر درآمد , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عبائي كوپايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , حسابداري‌ , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ مالي‌ , حقوق‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقي قدس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , ماليات‌ ها , مديريت‌ مالي‌ , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد. ل. هاوکینز؛ مترجم: غلامحسین دوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقدار ماليات , اصلاحات‌ مالياتي‌ , حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , ماليات‌ ها , مديريت‌ مالي‌ , پيمانكاران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبرز امین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , حسابداري‌ , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , ماليات‌ ها , ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ , مديريت‌ مالي‌ , حقوق‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جورج شیبر، نیکول کلینگن؛ مترجم: ابوالقاسم پوررضا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , بهداشت‌ , سيستم مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاءالدین موسوی جراحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخذ ماليات , اصلاحات‌ مالياتي‌ , انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12