مرور اصطلاحنامه بازار نفت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 38

اقتصاد ایران بدون نفت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن نفیسی راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم اقتصاد , بازار نفت‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نفت، اعتيادي خطرناك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: پگاه بهبهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار نفت‌ , کشور هاي‌ صادر کننده‌ نفت‌ , اوپک‌ , وابستگي‌ اقتصادي‌ , منابع‌ نفت‌ , نفت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عزیزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عربستان سعودي , بازار نفت‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , صنايع‌ نفت‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشید یزدانی بروجنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , بازار نفت‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , صادرات , صنايع‌ نفت‌ , کشور هاي‌ صادر کننده‌ نفت‌ , منابع‌ نفت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام میرتهامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , نفت , بازار نفت‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , نرخ‌ ارز , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايران، امارات و شاخص قيمت جهاني نفت

مدل سازي و سنجش سرايت تلاطم با استفاده از مدل هاي GARCH چندمتغيره

[منبع الکترونیکی] : ايران، امارات و شاخص قيمت جهاني نفت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد محمد سيدحسيني، سيد بابك ابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار نفت‌ , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اقتصاد نفت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , اقتصاد بين المللي‌ , بازار نفت‌ , صنايع‌ نفت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ نفت كش ها چه بود؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ دريايي‌ , بازار نفت‌ , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

چرا فقط دلار؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار اقتصادي‌ , بازار نفت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بازار نفت تا پایان سال 58

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , بازار نفت‌ , اوپک‌ , نفت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 38