مرور اصطلاحنامه تخصيص‌ منابع‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 26
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فربد عبادی فرد آذر، عزیز رضاپور، پروین عباسی بروجنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , تخصيص‌ منابع‌ , بهداشت‌ , مديريت‌ منابع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسحاق عادلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , فقه شيعه , بانکداري‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , تخصيص‌ منابع‌ , عقود , حنفي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: خدایار ابیلی، بهزاد ابوالعلایی، قاسم انصاری رنانی، نسرین جزنی، احمد طباطبایی، علی محمد گودرزی، محمود نظاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , گردهمايي‌ ها , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , تخصيص‌ منابع‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد صراف اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم اقتصاد , اقتصاد , تخصيص‌ منابع‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , تحليل هزينه-فايده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا حسن زاده، رضا عسگری مقدم، اقدس اکبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رساني‌ , کتابخانه‌ ها , بهره وري‌ , تخصيص‌ منابع‌ , طراحي سيستم ها , مديريت دانش , الگوريتم ژنتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

طراحي‌ پروژه‌ , تخصيص‌ منابع‌ , مايكروسافت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسفندیار جهانگرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تخصيص‌ منابع‌ , تعديل‌ اقتصادي‌ , درآمد هاي‌ ملي‌ , قيمت‌ ها , دولت‌ , انرژي‌ , مديريت‌ منابع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران فیضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , انتخاب‌ و تهيه‌ منابع‌ , مديريت‌ منابع‌ , برنامه‌ريزي‌ حمل‌ و نقل‌ , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ شهري‌ , تخصيص‌ منابع‌ , توسعه‌ حمل‌ و نقل‌ , توسعه‌ منابع‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، سجاد نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخش‌ عمومي‌ , بودجه بندي‌ , بهره وري‌ , تخصيص‌ منابع‌ , بودجه‌ عمومي‌ دولت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، سجاد نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , بخش‌ عمومي‌ , بودجه بندي‌ , بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ , تخصيص‌ منابع‌ , مديريت‌ منابع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 26