مرور اصطلاحنامه تراز بازرگاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بازرگاني‌ خارجي‌

کسري‌ تراز بازرگاني‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
گفت و گو با لئون آهارونيان، رئيس اتاق بازرگاني ايران و ارمنستان

ايران و ارمنستان، يك چشم انداز تاريخي

[منبع الکترونیکی] : گفت و گو با لئون آهارونيان، رئيس اتاق بازرگاني ايران و ارمنستان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: لئون آهارونيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

ارمنستان , ايران , گفتگو , بازرگاني‌ خارجي‌ , تراز بازرگاني‌ , صادرات , واردات‌ , اتاق‌ بازرگاني‌ , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

امور عمومى بازرگانى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ىحىى عبدالله زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتبارات‌ بازرگاني‌ , تراز بازرگاني‌ , مقررات‌ بازرگاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي عمادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراز بازرگاني‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , کالا هاي‌ سرمايه‌اي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد دلاوري، اسماء كريمي كيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراز بازرگاني‌ , تقاضا , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين حسني، صمد عزيزنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پس‌اندازها , تراز بازرگاني‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , رشد اقتصادي‌ , عرضه‌ و تفاضا , هزينه‌ ها , صنايع دفاعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله عباسيان، مهدي مرادپور اولادي، وحيد عباسيون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , افزايش‌ قيمت‌ها , تراز بازرگاني‌ , نرخ‌ ارز , نرخ‌ بهره‌ , نقدينگي‌ , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مهرآرا، عليرضا عبدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , تراز بازرگاني‌ , درآمد ها[2] , نرخ‌ ارز , آزمون جوهانسون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا كازروني، هادي مجيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد سنجي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تراز بازرگاني‌ , کاهش‌ ارزش‌ پول‌ , نرخ‌ ارز , مدل خودرگرسيوني برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.