مرور اصطلاحنامه درآمد هاي‌ نفتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 35
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور خلیلی عراقی، علی سوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , بهره وري‌ , حقوق‌ و دستمزدها , درآمد ها[1] , درآمد هاي‌ نفتي‌ , هزينه‌ ها , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيده شفيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

درآمد ها[1] , درآمد هاي‌ صادراتي‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1] , بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ , بازار‌هاي مالي , بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اداره کل امور اقتصادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پالايشگاه‌ها , درآمد هاي‌ نفتي‌ , صادرات‌ نفتي‌ , بازار‌هاي مالي , اقتصاد سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: مرتضي ايماني راد، فريدون بركشلي، محمدمهدي بهكيش، داود دانش جعفري، محسن طلايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گردهمايي‌ ها , بحران‌ اقتصادي‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , مديريت‌ مالي‌ , مصاحبه‌ , نفت , بحران‌ , چالش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا اقبالي، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , ضريب جيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 برنامه رهايي از اقتصاد نفتي

نفت و توهم

[منبع الکترونیکی] : برنامه رهايي از اقتصاد نفتي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن قديري ابيانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , درآمد هاي‌ نفتي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , صادرات‌ نفتي‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , يارانه‌ , منابع‌ نفت‌ , برنامه‌هاي اقتصادي , راهبرد‌ها , نفت , ديدگاه اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شمشیر دولبه، نفت100 دلاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , افزايش‌ قيمت‌ها , اقتصاد , درآمد هاي‌ نفتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , عربستان سعودي , درآمد هاي‌ نفتي‌ , کشورهاي عربي , اسناد سياسي , نفت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

صنعت سیاسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود نیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد هاي‌ نفتي‌ , سياست‌ خارجي‌[1] , سياست‌ داخلي‌[1] , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد ميرترابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد هاي‌ نفتي‌ , کشور هاي‌ صادر کننده‌ نفت‌ , پژوهش‌هاي‌ سياسي‌ , سياست‌ , علوم‌ سياسي‌ , روش‌ شناسي‌ پژوهش‌ , دولت رانتي , نفت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 35