مرور اصطلاحنامه ساختار بازار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

انحصارات‌

(فراداده‌ها)

تراست‌ها

(فراداده‌ها)

کارتل ها

(فراداده‌ها)

بازار

رقابت‌ اقتصادي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی پیری و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازار , بازار يابي‌ , ساختار بازار , صادرات , ايران , زردآلو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي پيري، رسول محمدرضايي، عليرضا كرباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بررسي‌ بازار , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , ساختار بازار , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , زردآلو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد صدرائي جواهري، سعيده پورنعمتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار بازار , سود , کارخانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدنبي شهيكي تاش، نسيم فيوضي اختياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , انحصارات‌ , رقابت‌ اقتصادي‌ , ساختار بازار , صنعت‌ بيمه‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا اشرف زاده، ميثم موسايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انحصارات‌ , بهره وري‌ , ساختار بازار , سرمايه‌[1] , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , صنايع‌ , قيمت‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ شجري، خديجه نصراللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار ارز , ساختار بازار , سياست‌ هاي‌ ارزي‌ , قدرت‌ خريد , نرخ‌ ارز , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حسيني پور، اميرحسين چيذري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انحصارات‌ , بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , ساختار بازار , سياست‌ هاي‌ ارزي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , پسته

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحيد مهرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , تحولات‌ اقتصادي‌ , رقابت‌ , رقابت‌ اقتصادي‌ , ساختار بازار , صنعت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد خدادادكاشي، پري جعفري ليلاب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ , ساختار بازار , شاخص ترنكويست

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله جلال آبادي، فاطمه ميرجليلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , انحصارات‌ , بازار , رقابت‌ , ساختار بازار , صنايع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.