مرور اصطلاحنامه سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
مطالعه موزدی ایران

ابعاد خصوصی سازی و آثار آن بر سرمایه گذاری خصوصی

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موزدی ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهنام مرادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , مديريت‌ مالي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بودجه بندي عملياتي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بودجه‌ , بودجه بندي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افسانه کلانکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌[1] , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , وام‌ خارجي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا سبحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ دولتي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا خانساری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , مديريت‌ مالي‌ , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شریف آزاده، محمدحسین زاده بحرینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , امنيت‌ , دولت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود سعادت مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ دولتي‌ , امنيت‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كامبيز فرقان دوست حقيقي، علي اصغر رضواني، هادي هاشمي سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , مديريت‌ مالي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين اعتمادي، محمد توكلي محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه سياسي(حرفه ) , بازار , بخش‌ خصوصي‌ , حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين عباسي نژاد، حميد ياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخش‌ خصوصي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , نرخ‌ بهره‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16